Nyheter

Page 1 of 7  > >>

Apr 6, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Arrangeres i samarbeid med PharmaTox Strategic Research Initiative ved Universitetet i Oslo.

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)
Påmelding: Fyll inn skjema
https://nettskjema.uio.no/answer/81143.html
Organisator: Angela Lupattelli, Universitetet i Oslo. angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Kontingent: 200 kr til bankkonto 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi v/ Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Merk innbetalingen med navn og e-post.

Faglig programFaglig_program_vårmøte_2017.pdf

Årsmøte holdes kl 17-17.30:

Dagsorden

Årsrapport

Regnskap-Budsjett

 

Apr 5, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Polyteknisk Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap har gått sammen om å arrangere et fagmøte med tema Antibiotikaresistens, onsdag 26. april kl 17-19.

All informasjon og mulighet for påmelding finnes her http://www.polyteknisk.no/moter/antibiotikaresistens-situasjon-utvikling-norske-internasjonale-tiltak/

 

Mar 27, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Stillingen er del av PharmaTox Strategic Research Initiative. Søknadsfrist 18.april.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/135507/phd-research-fellowship-in-pharmacoepidemiology

 

Uttalelser

Uttalelser

  • Høringsuttalelse Nytt kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i helsepersonelloven.: les mer
  • Høringsuttalelse Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov: les mer
  • Høringsuttalelse Fremtidens helsetjeneste:trygghet for alle: les mer
  • Høringsuttalelse Gode helseregistre - bedre helse: les mer
  • Ønsker fra forskere i forhold til variablene i Reseptregisteret. Brev til Reseptregisteret 12.12.2008: Les mer...og svar.
  • Nasjonal legemiddelstatistikk - databehov. Les mer ...
  • Etablering av et reseptbasert legemiddelregister i Norge. Legemiddelbruk sett i et folkehelseperspektiv. Høring. Les mer...
  • Utkast til forskrift om legemiddelstatistikk basert på grossisters omsetning av legemidler. Høring. Les mer...
  • Reseptregisterforskriften - Høringssvar. Forum for Farmakoepidemiologi 210503. Les mer...