Nyheter

Page 1 of 7  > >>

Apr 6, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Arrangeres i samarbeid med PharmaTox Strategic Research Initiative ved Universitetet i Oslo.

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)
Påmelding: Fyll inn skjema
https://nettskjema.uio.no/answer/81143.html
Organisator: Angela Lupattelli, Universitetet i Oslo. angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Kontingent: 200 kr til bankkonto 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi v/ Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Merk innbetalingen med navn og e-post.

Faglig programFaglig_program_vårmøte_2017.pdf

Årsmøte holdes kl 17-17.30:

Dagsorden

Årsrapport

Regnskap-Budsjett

 

Apr 5, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Polyteknisk Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap har gått sammen om å arrangere et fagmøte med tema Antibiotikaresistens, onsdag 26. april kl 17-19.

All informasjon og mulighet for påmelding finnes her http://www.polyteknisk.no/moter/antibiotikaresistens-situasjon-utvikling-norske-internasjonale-tiltak/

 

Mar 27, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Stillingen er del av PharmaTox Strategic Research Initiative. Søknadsfrist 18.april.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/135507/phd-research-fellowship-in-pharmacoepidemiology

 

Styret

Styret for Norsk forening for farmakoepidemiologi (valgt 3.05.2016):

 

Øystein Karlstad (leder), Avdeling for farmakoepidemiologi, Folkehelseinstituttet , Oslo
e-post: Oystein.Karlstad@fhi.no tlf 21078127

 

Marit Waaseth (sekretær), Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
e-post: : marit.waaseth@uit.no

 

Angela Lupattelli, Farmasøytisk institutt, UiO. 
epost: angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Svein Kjosavik Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiB
e-post: svein.kjosavik@isf.uib.no Tlf: 92 82 82 92

Per Lagerløv Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn (HELSAM), UiO
e-post: per.lagerlov@medisin.uio.no Tlf: 47-22850660

Varamedlemmer:

Lars Småbrekke Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
e-post: : lars.smabrekke@uit.no Tlf. 776 45792

 

Olav Spigset, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU
e-post: : olav.spigset@ntnu.no