Nyheter

<< <  Page 2 of 7  > >>

Jan 6, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Postdoktorstilling lyst ut - se link. Søknadsfrist er 27.01.17.

 https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/132365/postdoktor-kreftepidemiologi

 

 

Sep 16, 2016
Category: General
Posted by: adminfarma

Pharmatox-gruppen ved Universitetet i Oslo holder åpent og gratis seminar 28.oktober i Oslo med tema «Effects of Pharmaceuticals on Human Development and Neurotoxicity». Påmelding er nødvendig.

Se program her http://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/pharmatox/events/guest-lectures-seminars/pharmatox-seminar-2016.html

 

Sep 16, 2016
Category: General
Posted by: adminfarma

Konferansen til Nordic PharmacoEpidemiological Network (NorPEN) holdes i Stockholm 16-18.november (onsdag-fredag). Tema for konferansen er blant annet kreft. Frist for å sende inn abstract til lange eller korte presentasjoner (PharmacoepiSLAM) er 31.oktober.

Det arrangeres kurs i propensity score tirsdag og halve onsdagen før møtet.

Se program og informasjon om påmelding til konferansen her http://www.norpen.org/

Hjem

NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI
(DURG Norge)

Farmakoepidemiologi er studiet av legemiddelbruk i samfunnet med særlig vekt på de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser dette medfører.

Norsk forening for farmakoepidemiologi er et tverrfaglig nettverk av personer med interesse for problemstillinger innenfor dette feltet. Foreningen ble stiftet 17.3.1998 (het da Forum for farmakoepidemiologi) og er den norske undergruppen av European Drug Utilization Research Group (EURO DURG) (se "Linker"). EURO DURG er en frittstående gruppe fagfolk fra ulike profesjoner med felles interesse for farmakoepidemiologi.

Foreningens formål er i videste forstand å bidra til å optimalisere bruk av legemidler i Norge. Ved å øke interessen for farmakoepidemiologi og arbeide for forskning av høy kvalitet innenfor legemiddelfeltet, mener foreningen å kunne bidra til dette. Se forøvrig "Statutter".

Foreningens aktiviteter. I tilknytning til Årsmøtet hver vår arrangerer foreningen et fagmøte der aktuell forskning presenteres av medlemmer eller spesielt inviterte. Foreningen utgir også et nyhetsbrev som utkommer 1-2 ganger per år (se "Nyhetsbrev"). Her finnes aktuell informasjon, nasjonal og internasjonal møtekalender, nytt fra samarbeidspartnere og enkelte andre innlegg. I tillegg deltar foreningen på de årlige møtene til Norsk forening for epidemiologi (NOFE) (se "Linker") og bidrar også som gjesteredaktør i tidsskriftet Norsk Epidemiologi med utgivelse av spesialnummer om farmakoepidemiologi.

Hvem kan bli medlem? Alle med interesse for farmakoepidemiologi, herunder også klinisk farmakologi, epidemiologi, helseøkonomi og legemiddelforbruk ønskes velkommen. Medlemskontingenten er for tiden kr.200,- (se "Innmelding").