Nyheter

Page 1 of 7  > >>

Apr 6, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Arrangeres i samarbeid med PharmaTox Strategic Research Initiative ved Universitetet i Oslo.

Sted: STAMI-bygningen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Gydas vei 8, Oslo (se kart)
Påmelding: Fyll inn skjema
https://nettskjema.uio.no/answer/81143.html
Organisator: Angela Lupattelli, Universitetet i Oslo. angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Kontingent: 200 kr til bankkonto 0540.08.93448, Norsk forening for Farmakoepidemiologi v/ Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Merk innbetalingen med navn og e-post.

Faglig programFaglig_program_vårmøte_2017.pdf

Årsmøte holdes kl 17-17.30:

Dagsorden

Årsrapport

Regnskap-Budsjett

 

Apr 5, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Polyteknisk Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap har gått sammen om å arrangere et fagmøte med tema Antibiotikaresistens, onsdag 26. april kl 17-19.

All informasjon og mulighet for påmelding finnes her http://www.polyteknisk.no/moter/antibiotikaresistens-situasjon-utvikling-norske-internasjonale-tiltak/

 

Mar 27, 2017
Category: General
Posted by: adminfarma

Stillingen er del av PharmaTox Strategic Research Initiative. Søknadsfrist 18.april.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/135507/phd-research-fellowship-in-pharmacoepidemiology

 

Hjem

NORSK FORENING FOR FARMAKOEPIDEMIOLOGI
(DURG Norge)

Farmakoepidemiologi er studiet av legemiddelbruk i samfunnet med særlig vekt på de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser dette medfører.

Norsk forening for farmakoepidemiologi er et tverrfaglig nettverk av personer med interesse for problemstillinger innenfor dette feltet. Foreningen ble stiftet 17.3.1998 (het da Forum for farmakoepidemiologi) og er den norske undergruppen av European Drug Utilization Research Group (EURO DURG) (se "Linker"). EURO DURG er en frittstående gruppe fagfolk fra ulike profesjoner med felles interesse for farmakoepidemiologi.

Foreningens formål er i videste forstand å bidra til å optimalisere bruk av legemidler i Norge. Ved å øke interessen for farmakoepidemiologi og arbeide for forskning av høy kvalitet innenfor legemiddelfeltet, mener foreningen å kunne bidra til dette. Se forøvrig "Statutter".

Foreningens aktiviteter. I tilknytning til Årsmøtet hver vår arrangerer foreningen et fagmøte der aktuell forskning presenteres av medlemmer eller spesielt inviterte. Foreningen utgir også et nyhetsbrev som utkommer 1-2 ganger per år (se "Nyhetsbrev"). Her finnes aktuell informasjon, nasjonal og internasjonal møtekalender, nytt fra samarbeidspartnere og enkelte andre innlegg. I tillegg deltar foreningen på de årlige møtene til Norsk forening for epidemiologi (NOFE) (se "Linker") og bidrar også som gjesteredaktør i tidsskriftet Norsk Epidemiologi med utgivelse av spesialnummer om farmakoepidemiologi.

Hvem kan bli medlem? Alle med interesse for farmakoepidemiologi, herunder også klinisk farmakologi, epidemiologi, helseøkonomi og legemiddelforbruk ønskes velkommen. Medlemskontingenten er for tiden kr.200,- (se "Innmelding").